Mündəricat.

 1 sual-1 cavab

1.1-sual-1-cavab-1.
2.1 sual-1 cavab-2.

Aforizmlər.
1.Aforizmlər-8.
2.Aforizmlər
3.Sitatlara-fikrini-bildir
4.Konfutsi.
5.Lao Tszı.

Azərbaycan tarixi.

Dərs planı.Atropatena-6 s. 
Azərbaycan tarixi fənn kurikulumunun tətbiqində istifadə olunan üsullar.
Xalq geyimləri.
Qazan xanın islahatları.


70.Manilik və Məzdək hərəkatı.
69.Çıraqqala
68.Milli mətbuat.
67.Üzeyir Hacıbəyov.
66.Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları.
65.Sxem-2.
64.Ksq-1.
63.Azərbaycan Cəlairilərin hakimiyyəti altında..
62.XIX əsr təsviri sənəti.
61.Abbasqulu ağa Bakıxanov.
60.Tarixi-yazanlar-Sara Aşurbəyli.
59.Azərbaycan xanlıqları. Naxçıvan və İrəvan xanlıqları. 5-ci film
58.1 Şah Abbas.
57.Kəlbəcərin işqalı.
56.Şah İsmayıl Xətai.
55.Şah İmayıl Xətai.
54.31 mart soyqırımı.
53.31 mart soyqırımı
52.Novruz bayramı.

51.Xətai.
50.Qətran Təbrizi.
48.Cavad xan.
49.Şirvanşahlar dövləti.
47.Hökmdarın taleyi.
46.Buğurd qalası.
45.Reyxin Bakı planları.
44.Fərrux ağa Qayıbov.
43.Tovuz-Mülkükü kəndi.
42.


Bilirsinizmi. ( 9 )
Dahilərin əhvalatları ( 2 )
Dövlətlər. ( 5 )
Dünya tarixi ( 73 )

Qazan xanın islahatları.
Dərs nümunələri. ( 2 )

Dərs planı.Atropatena-6 s. 
Filosoflar ( 6 )
Heydər Əliyev. ( 7 )
Hökmdarlar. ( 5 )

İslahatlar.
Qazan xanın islahatları.
Klubun məqsədi. ( 3 )
Krossvord ( 2 )
KSQ ( 1 )
Kürdəmirin görkəmli şəxsiyyətləri. ( 4 )

Kurikulum
Dərs planı.Atropatena-6 s. 
Layihələr ( 2 )
Lüğət ( 3 )
Maraqlı tarix. ( 71 )
Memarlıq ( 6 )
Metodika. ( 8 )

Dərs planı.Atropatena-6 s.
Azərbaycan tarixi fənn kurikulumunun tətbiqində istifadə olunan üsullar.  
Müharibələr ( 3 )
Müzakirə. ( 1 )
Mədəniyyət ( 38 )

Xalq geyimləri.
Məktəbimiz ( 15 )
Qalalar ( 2 )
Rəmzlərimiz. ( 1 )
Sxemlər ( 5 )
Sərkərdələr ( 6 )
Tapın görək ( 2 )
Tarix yarışmaları. ( 5 )
Tarixdə bu gün. ( 11 )
Tarixi günlər. ( 19 )
tarixin sirləri ( 14 )
Video-tarix ( 36 )
Xəritələr ( 1 )
Üsyanlar ( 1 )
Şəxsiyyətlər ( 51 )
Əfsanələr ( 5 )
Əyani vəsait ( 10 )

Dərs planı.Atropatena-6 s. 
Əşyaların marağlı tarixi. ( 5 )

Xalq geyimləri.