12.03.2013

Aforizmlər


"Kitab oxumayan düzgün fikirləşə bilməz."
D.Didro
"Biliksizliyinlə heç vaxt öyünmə,biliksizlik gücsüzlük deməkdir."
D.Didro


"Elm öyrənmək hec vaxt gec deyil."
İbn Sina

"Elm insanın həm beynini həm cismini şövqləndirir."
M.Krişna
"Kitab insanların aynasıdır."
H.Heyne
"Elm həqiqətin təzahürüdür."
C.Vudford

"Tək cəsarət azdır,savad da lazımdır"
T.Fuller