18.12.2017


Müəllif: 

Sanki nağıllar aləmindən gəlmişdi. Hara gedirdisə, heyran baxışlar onu izləyirdi. Bu ucqar əyalət qızı böyük çar imperiyasının mərkəz şəhərinin - Sankt-Peterburqun kübar məclislərinin yaraşığıydı. Haqqında çox eşidib, görmək arzusunda olanlar ilk dəfə qarşılaşanda istər-istəməz təsdiq edirdilər: nağıllardakı pəriləri xatırladan bu gənc qız, doğrudan da, aldığı titula - "Dünya gözəli" adına layiqdir. O, qənirsiz gözəliydi. Sadəcə, 1912-ci ildə ən qabaqcıl şəhərlərindən birində - Parisdə keçirilən mötəbər gözəllik müsabiqəsində Sona xanım Mehmandarovanın dünyanın ən gözəl qızı olduğu rəsmən təsdiq edilmişdi. 

Şəfiqə xanım Əfəndizadə

Azərbaycan qadınlarının taleyio zamankı kölə vəziyyətindən xilas yolu XX əsrin əvvəllərindəki mətbuatda böyük ictimai-siyasi problem kimi müzakirə olunurdu. Qadınlarımızın son dərəcə ağır maddi-mənəvi vəziyyəti, onların bütün insani hüquqlardan məhrum olmaları ziyalılarımızı, xüsusən də qələm əhlini daha çox narahat edirdiOdur kibaşda "Molla Nəsrəddin" olmaqla dövrün əksər milliruhlu mətbuatı bu məsələnin həllinə can atırdı. Çox çətin də olsa, qadınlarımızı təhsilə, elmə, yeniliyə cəlb etmək, cəhalətdən, avamlıqdan qurtarmaq üçün onların maariflənməsi məsələsini daha kəsərli şəkildə qoyurdular.

24.02.2017

Kürdəmir şəhər 1 saylı tam orta məktəbdə Xocalı soyqırımı faciəsi yad edildi.


Bu gün məktəbimizdə Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar matəm mitinqi keçirildi. Tədbirdə 8b sinif şagirdləri ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış etdilər. Məktəbin direktoru Vüqar Nəsirov soyqırımla bağlı məlumat verdi.

20.02.2017

Bermud üçbucagında tapıntı.

Bermud üçbucağında yaşı 200 000 olan nəhəng sualtı kompleks aşkar edilib.Alimlərin fikrincə bu kompleks 50 000 il əvvəl batıb.Ən maraqlısı odur ki ,bu qurğunu kim yaradıb.Professor-okeanoloq doktor Robetr Ballard dümişdir:"Əyər bu qurğu insan əli ilə düzəldilibsə  bu halda biz bu səviyyəyə çatmalıyıq.Müasir texnologiyalar belə bunu yaratmağa qadir deyil."

18.02.2017

Tapşırıq:qədim dövr.                   Keçid:Tapşırığa başla

İntellektual oyun.


     Kecid:  Oyuna başla

Dərs nümunələri:Neft sənayesi və onunla bağlı olan sahələr


Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi
 Şirincan MƏMMƏDOVA,
Bakı şəhəri T.Heybətov adına 126 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin (2015) qalibi

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan hər bir fənnin özünəməxsus imkanları və qarşıda duran vəzifələri vardır. Bu baxımdan, gələcək nəslin hərtərəfli vətəndaş kimi formalaşmasında tarix fənninin üzərinə daha böyük vəzifələr düşür. Bu, bir tərəfdən fənnin öz məqsədləri ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən ölkəmizin geosiyasi və geocoğrafi məkandakı yeri ilə əlaqədardır. Belə ki, şimalla cənubun, şərqlə qərbin qovşağında yerləşən, xarici maraqların toqquşduğu bir bölgənin ayıq düşünən vətəndaşını yetişdirmək biz müəllimlərdən ikiqat məsuliyyət tələb edir. Təsadüfi deyil ki, Abasqulu ağa Bakıxanov yazırdı: “Tarix elə bir danışmayan natiqdir ki, gələcəkdə baş verə biləcək hadisələri keçmişin libasında bir ibrət kimi insanların nəzərinə çatdırır”.

Ona görə də mən tarixdən keçdiyim hər bir mövzuya şagirdin dərketmə fəallığı baxımından yanaşıram. Axı həqiqəti dərk etməyin praktik yolu konkret müşahidədən mücərrəd təfəkkürə, ordan da praktikaya keçid hesab olunur. Bu baxımdan, şagirdlərin vaxtaşırı muzeylərə, tarixi yerlərə ekskursiyaya aparılması xeyli kömək edir. Belə ki, ibtidai siniflərdə şagirdlər daha çox nağıl, hekayə və şeir öyrənirlər. Yuxarı siniflərə keçdikdə isə onlarda çox vaxt hadisələri tarixi fakt, gerçəklik kimi deyil, bir nağıl kimi qavramaq meyli hiss olunur. Elə buna görə də inteqrasiya imkanları şagirdləri məhz bu tendensiyadan uzaqlaşdırır, həyati düşüncəyə təhrik edir.

Mən dərslərimi müasir metodlarla, interaktivlik əsasında keçməyə çalışıram ki, şagirdlərin biliklərə yiyələnməsində yüksək nəticə əldə edə bilim. Bu baxımdan X “b” sinfində keçdiyim “Neft sənayesi və onunla bağlı sahələr” mövzusunda dərsin icmalını təqdim edirəm: