16.05.2016

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ ROLLU OYUNLARDAN İSTİFADƏ

Bu gün Azərbaycan təhsilində istifadə olunan yeni təlimin müxtəlif metod və üsulları var. Bu baxımdan dərslərimin daha maraqlı, canlı, təsirli olması üçün müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə edirəm. Bunların içərisində rollu oyunlara da xüsusi yer ayırıram.
Təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, rollu oyunlar şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır. Uzun müddət keçilən mövzu onların yaddaşına əbədi həkk olunur. Rollu oyunlar zamanı şagirdlərin xüsusi qabiliyyəti üzə çıxır. Şagirdlərdən kimisi baş qəhrəman, kimisi aparıcı, kimisi mənfi qəhrəman obrazını

Tarix fənninin tədrisi prosesində diferensiallaşdırma və fərdiləşdirmə prinsiplərinin tətbiqi üsulları

Şagirdlərin təlim prosesini istiqamətləndirmək üçün hər bir müəllim tədris etdiyi fənn barədə geniş biliklərə malik olmalıdır. Müəllim şagirdlərin öyrənməsini təmin etmək üçün təkcə məzmunu və pedaqogikanı bilməli deyil, eyni zamanda şagirdləri də tanımalıdır. Yəni müəllim hər bir şagirdə fərdi yanaşmalı, onların məzmun və əqli münasibətlərini aşkarlamalı, hər bir şagirdə öz bacarığından istifadə etməsi üçün imkan yaratmalıdır.

14.05.2016

Rotşildlər.

Əsl silah heç də ağıldan kəm hərbi nazirlərin arsenallarına yığdıqları top-tüfəng deyil, əsl silah məndə bankda yatan puldur. (Ceyms Rotşild)
Bir zamanlar Mayer Rotşild, məşhur bankirlər klanının qurucu demişdir: «Mənə dövlətin pullarını idarə etmək imkanı verin və dövlətin qanunlarının kimin yaratması və ümumiyyətlə dövlətin qanunların özü belə heç mənim vecimə deyil». Bu fraza dünya biznesinin tarixində iz salmış və ən məşhur ailə adını qazanmış Rotşildlər ailəsinin fəaliyyətini bir cümlə olduqca gözəl təsvir edir. Artıq üç əsrdir ki, Rotşildlər öz kapitallarını artırmağa davam edilər. Bu ailənin üzvləri və onların həyatları ilə bağlı həmişə çoxlu sirlər mövcud olmuşdur. Heç kən onların dəqiq nə qədər sərvətə malik olduğunu bilməyib. Bir şey dəqiq məlum idi, onlar Avropanın əsas güclərinə sponsorluq edirdi.

07.05.2016