27.10.2013

Van Qoq.

   Məhşur holland rəssamı Vinsent Van Qoqun həyatında adi insanlara yad olan ,dahinin həyatı üçün lazımlı hər şey olub:uzun özünüaxtarış illəri,ruhu ilə mübarizə,tənhalıq və bədbəxt məhəbbət.Onun incəsənətini müasirləri başa düşmürdü və adi boya yaxması kimi qəbul edirdilər.Onun müasirləri içərisindən bəzi rəssamlar ,düzdür ,ona sitayiş edir,çalışırdılar ki ,onun rəsmləri itib -batmasın.Lakin Pol Qoqen kimi tanınmış rəssam onun işlərini yüksək qiymətləndirmirdi.Hətta onun özünü belə cəmiyyət üçün layiqli hesab etmirdi.Açı ironiyaya görə ,Van Qoq özü Qoqenin ustalığı qarşısında baş əyirdi və hər vasitə ilə onunla dostluq münasibəti yaratmaq istəyirdi.O Qoqeni Arla qonaq çağırır.Və Qoqen doğrudan da Arla gəlir-lakin bu, onun Van Qoqun ailəsinə maddi cəhətdən borclu olduğu üçün idi.Onlar onun çəkdiyi əsərləri alırdılar.Tezliklə onlar bir-birindən bezdilər,Van Qoq başa düşdü ki,həm yaracılıqları, həm də dünyagörüşləri fərqli idi.

Əziz oxucular ,sizlərə Van Qoq və Qoqenin münasibətləri ,Van Qoqun yaradıcılığı ilə bağlı 2 film təqdim edirəm.İnanıram ki,hər 2 film sizin xoşunuza gələcək.Açıq dərs.


23.10.2013

Əkinçilik alətləri.

ARİF MUSTAFAYEV

İnsanın təşəkkülü prosesində müstəsna rol oynamış əmək və əmək alətləri cəmiyyətin inkişafının sonrakı gedişində də özünün əməli əhəmiyyətini itirməmişdir. Əmək fəaliyyəti və istehsal sahələri genişləndikcə əmək alətləri də artıb çoxalmış, onların müxtəlif tipoloji növləri
yaranmışdır. Bununla yanaşı, həyati ehtiyaclar əmək alətlərinin təkmilləşməsini labüd etmiş,yaradıcı düşüncəyə təkan vermiş, texniki tərəqqiyə səbəb olmuşdur.

19.10.2013

II Ramzes -Günəşin oğlu.İllüstrasiyalı tarix.

II Ramzes ...Onun adının mənası "Ra doğub onu"(Ra-Messu).Bu firon 87 il yaşayıb.66 il fironluq edib.Misir onun hakimiyyəti dövründə qüvvətli dövlət olub.Axırıncı böyük Misir fironların biri olan II Ramzes çox gənc ikən, 20 yaşında hakimiyyətə gəldi.O böyük sərkərdə idi.Onun hərbi səfərləri müasirlərinin heyrətləndirirdi.O güclü və yaxşı təlimli ordu yaratdı.Hərbi səfərlərdə orduya birbaşa özü rəhbərlik edirdi.Sənədlər II Ramzesi qorxmaz və cəsur bir insan kimi təqdim edir.Onun hakimiyyəti dövründə Misirin sərhədləri maksimal səddə çatmışdı.Hetlərlə uzun sürən müharibələr apardı.İlk beynəlxalq müqaviləni imzalamışdı.II Ramzes həm də böyük inşaatçı idi.O Misirin Yaxın Şərqlə ticarət əlaqələrini tənzimləmək üçün yeni paytaxtı Per Ramzesi saldırdı.O çoxlu abidə və məbəd tikdirdi.Onun dövründə tikilən tikililərin hamısı onu təsvir edən  monumental abidələrlə bəzədilib.Bu onun gücünü və böyüklüklüyünü göstərirdi. 

Ramzesin 111 oğlu və 67 qızı olmuşdu.
II Ramzes müasir Misir pasportuna malik yeganə firondur.1974 ildə alimlər onun mumiyasının korlandığını hiss edərək Fransaya bərpaya göndərməyi qərara alındı.Mumiya üçün əsl pasport hazırlandı .Pasportda məşquliyyət qrafasında "kral (vəfat etmiş)" göstərilirdi.Fransaya çatdıqda II Ramzesin mumiyasını əsl krala layiq qarşılandı.İndi II Ramzesin mumiyası Kair muzeyində saxlanılır

Ser Uinston Çörçil -rəssam.

"Mən 40 yaşına heç vaxt əlimə fərça almadan,qələmlə bir dəfə də olsun işləmədən,     -maqiyanın növü olduğuna əmin olaraq çatdım;küçə rəssamlarının asfaltda şəkil çəkməsinə baxanda mən təəccüblənirdim və birdən mən özümü palitra və molbertlərin arasında aşkar etdim,yeni,çox maraqlı bir məşquliyyətə (şəkil çəkmə) qurşandım və heç də nəticədən təəssüflənmədim...
                      Ser Uinston Çörçill.  

18.10.2013

Leylatəpə mədəniyyəti

Azərbaycan qədim mədəniyyətlər diyarıdır. Ölkəmizin ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar mədəni irs nümunələrimizin aşkarlanması ilə yanaşı, əski çağlara aid mədəniyyət tarixinə də işıq salır. Ötən yazılarda Kür-Araz və Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətlərindən bəhs etmişdik. Bu dəfə XXI əsrin əvvəllərində daha geniş öyrənilən Leylatəpə mədəniyyətindən söhbət açacağıq.

17.10.2013

QƏDİM DUZ MƏDƏNİ

Böyükdüz k. yaxınlığında Naxçıvan şəhərindən 12 km aralıda yerləşən arxeoloji abidə. 19 əsrin 70 illərində Duzdağda işləmiş dağ-mədən mühəndisi Koşkul və Bayer adlı şəxslər tərəfindən bir neçə ədəd daş balta tapılmışdır.

14.10.2013

Jag Niwas и Jag Mandir üzən imarətlər.


Hindistanda belə üzən saraylar çoxdur.Bir zamanlar racələrin iqamətgahı olan bu imarətlər indi 5 ulduzlu oteldir.Hindistanın Racəstan ştatında olan Caq-Nivas gölündə belə bir gözəl saray ucaldılmışdır.16 000 kv .km.sahəsi olan bu saray ağ mərmərdən tikilib.Xüsusi diqqəti 2 mərtəbədə otaqların dairəvi formada olmasıdır.
Saraya daxil olanı müxtəlif maraqlı eksponatlar gözləyir.Onların içərisində şah Cahanın taxtı,Kapuri 
Babaya həsr edilmiş məscid,fəvvarələr,incəsənət nümunələri də var.

12.10.2013

Hindistan mədəniyyəti


Dünyanın ən qədim ölkələrindən biri olan Hindistan ən qədim sivilizasiyaların önündə gedərək zəngin tarixi-
mədəni irsə malikdir. Qədim sivilizasiya ərzində əldə etdiyi zəngin mədəni irs ərəb və iran xalqlarına, sonra
isə Avropaya əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərib. Qədim hind alimlərinin dünya elmində çox böyük bəşəri
əhəmiyyət kəsb edən kəşf və nailiyyətləri olmuşdur. "Sıfır" anlayışı və 10-luq say sisteminin müəllifi hesab olunan hind alimləri çox da böyük olmayan xətalarla Yerin Ay və Günəşlə olan məsafəsini, Yerin radiusunu və
digər astronomik, elmi kəşflər etmişlər. Artıq hind sivilizasiyası dövründə (b.e.ə. III minillikdə) onlar şəhərlərin planlaşdırılması, monumental tikililərin qurulmasında uğurlar əldə etmiş, uzunluq ölçüsü və çəki sistemindən istifadə etmişlər.05.10.2013

Hinduların bostan məharəti.

Gördüyünüz şəkildə oyuncaq və ya muncuqlar təsvir olunmayıb.Bu əsl qarğıdalıdır.Bu qarğıdalı hindu fermeri tərəfindən yetişdirilib.İndi bu qarğıdalı artıq internet vasitəsi ilə bütün dünya bağbanlarının marağına səbəb olub.Qarğıdalının toxumlarını internet vasitəsi ilə sifariş verən bağbanlar öz bostanlarına rəng qatmaq istəyirlər.

02.10.2013

QAZMA MAĞARASI


Şərur r-nunun Tənənəm k.-ndən 3 km c.-ş.-də, Arpaçayın sol sahilində Paleolit dövrünə aid arxeoloji abidə. Dəniz səviyyəsindən təqr. 1500 m yüksəklikdədir. Mağaranın uz. 22 m, eni 1–6,5 m-dir. 1987–90 illərdə tədqiq edilərək 6 mədəni təbəqə qeydə alınmışdır.