11.04.2013

№1
      -"Pirr qələbəsi" nədir?

      -.E.ə.279-cu ildə Roma      İtaliyanın yunan şəhərləri 
 ilə müharibə apararkən kiçik Epir  dövlətinin  padşahı Pirr onların  köməyinə gəlir,romalılarla döyüşdə çoxlu  itki hesabına qələbə qazanır.Pirr özü bu  haqda demişdir:"Birdə belə qələbə  qazansam mən ordusuz  qalacam".Buradan da belə ifadə  yaranmışdır.Onun mənası isə  məğlubiyyətə bərabər olan qələbə  deməkdir.