30.07.2013

«Şah arvadı və Cadugər»

Yazıçı-publisist, türkoloq alim Yunus Oğuzun daha bir romanı işıq üzü görüb.Romanda XVI əsrin tarixi hadisələrindən, I Şah Abbasın anası Xeyransa xanımdan söhbət açılır. Əsər tarixi faktlar, maraqlı hadisələrlə zəngindir. Romana «Ön söz»ü AMEA-nın müxbir üzvü, profes-sor, Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin sədri Nizami Cəfə-rov yazıb. O, kitabı «ədəbiy-yatımıza şöhrət gətirə biləcək əsər» kimi qiymətləndirib.
 “«Təhmasib şah» və «Nadir şah» romanları ilə müqayisədə «Şah arvadı və Cadugər» romanında müəllif daha çox yazıçıdır.”Kitabın sonunda oxuculara yazıçının qələmə aldığı digər tarixi romanlar, kitablar haqqında bilgi verilib