17.02.2015

İtaliyada etrusklara məxsus piramida aşkarlanıb.

İtaliyanın Orvietto  
şəhərində  şərab zirzəmilərindən birində, alimlər əhəng  daşından yonulmuş  qədim pilləkən şəbəkəsi aşkar edib. Pilləkənlər torpaq altında gizlədilib, yalnız onların yuxarı hissəsi görünürdü.
Konstruksiyanın darlaşan  yuxarı hissəsi arxeoloqlara güman etməyə imkan verir ki, onların qarşısında hansısa qədim tikilidir. Döşəməni sökən alimlər daha qədim  orta əsrlər dövrünə məxsus  döşəmə tapmışdır. Onun altında etrusklara məxsus  e.ə. V-VI əsrlərə aid  artefaktlar  və 3 min ildən çox yaşı  olan üzərində yazı olan keramika aşkar  edilib .

Hələlik pilləkənin  hara aparmasını alimlər öyrənə bilməyib. Hazırda torpaq, tikili lap yuxarısında iştirak edən arxeoloji qazıntılar введутся. Etrusklar  e.ə. I minillikdə Etruriyada (İmüasir İtaliyanın mərkəzi hissəsi) yaşayanbu dövrə qədər ən əsrarəngiz  xalqların biri sayılır. Onların mədəniyyətinin çiçəklənməsi e.ə. 900-cü ilə təsadüf edir, sonrakı beş əsr ərzində onlar  bu regionun əsas xalqı qalırdı.
Tərcümə edən:İbrahimova G.
Mənbə: http://historic.ru/news/item/f00/s23/n0002309/index.shtml: