26.09.2014

Təqdimatlar üçün illustrasiyalar.

Şah  İsmayıl  Xətai

Tağı Tağıyev - Xalça satıcısı, 1943

Mirzə Qədim İrəvani -

Oturmuş qadın portreti 1870-ci illər.

Mirzə Qədim İrəvani - Fətəli şah Qacarın portreti.


Usta Qənbər Qarabaği - Həyat ağacı, Şəki xan sarayından, XVIII əsrin sonları