08.06.2014

Əyani vəsaitlər.

Əziz müəllimlər və şagirdlər.Sizlərə Rusiyadan tarix müəllimi olan A.Vajeninin hazırladığı "Texniki kəşflər" mövzusunun keçirilməsi zamanı istifadə edilə biləcək əyani vəsaiti təqdim edirəm.Hazırlanmış vəsait rus dilində olduğundan mən onu sizlər üçün azərbaycan dilinə tərcümə etmişəm.Artıq siz vəsaitləri hazır şəkildə prezentasiyalara əlavə edə bilər və ya şagirdlərinizi mövzu  keçərkən əyani şəkildə bu vəsaitlərlə tanış edə bilərsiniz.
                                               Topun iş fəaliyyəti.


Aşağıdan və yuxarıdan fırlanan çarx.

Domna sobalarının iş fəaliyyəti.

Kitab çapı.