14.12.2012

Kimya dərsində.

8"s"sinfində kimya fənnindən açıq dərs keçirildi.
Mövzu-"Oksigen" idi.Dərs çox maraqlı keçdi.Şagirdlər oksiqenlə baglı araşdırmalar apardı və çox məlumat əldə etdilər.Müəllimə Baxşiyeva Nairənin bələdçili ilə şagirdlər oksigenin həyatımızdakı rolunu tam mənimsədilər.Şagirdlər çox maraqlı səhnəcik hazırlamışdı.Səhnəcik"Oksigenin məhkəməsi"adlanırdı.Şagirdlər həm mövzu ilə bağlı bilik əldə etdilər ,həm də məhkəmə prosesinin gedişatı haqqında məlumatlandılar.