03.11.2012

Tarixi şəxsiyyətlərin ölümdən öncə dediyi son sözlər

Sezar: Sən də mi Brut?

Oktavian: Oyun bitdi.

Neron: Dünya böyük bir sənətkarı itirir.

Vespasianus (Ayağa qalxaraq): İmperator ölümü ayaq üstə qarşılamalıdır.

Viktor Hüqo: Qara bir işıq görürəm.

Karl Marks: İşinizlə məğul olun.Yalançı adamlar son söz deyir, yalnız axmaqlar.

Motsart: Ölümün dadı dilimin ucundadı.Bu dünyada olmayan bir şey hiss edirəm.

Nikolay Vasilyeviç Qoqol: Bir nərdivan, tez bir nərdivan gətirin.

Bayron: Hər şey bitdi.Artıq çox gec.

Oskar Vild: Ya divar kağızı gedir, ya da mən.

 Albert Eynşteyn: Mən işimi burda bitirirəm.

Çörçil: Hər şey canımı sıxır.

Çarli Çaplin (Bu vaxt Pedro deyirmiş: Tanrı ruhunu bağışlasın): Niyə də olmasın?Nə də
olsa öz malıdır.

Lüdviq Van Bethoven: Komediya bitdi.