03.11.2012

Tarixi şəxsiyyəti tapın №1

Hörmətli tarixsevərlər.Sizlərə tarixi dərindən öyrənmək üçün yeni bir viktorina təqdim edirəm.Bu viktorinanın şərti belədir:verilmiş köməklərdən istifadə edərək tarixi şəxsiyyəti müəyyən etmək lazımdır.Cavabları qeydlər qrafasına daxil edin.Düzgün cavab dərc olunduqdan 1 gün sonra qaliblər müəyyənləşdirildikdən sonra bildiriləcək.Xoşunuz gəlsə bu viktorinanın davamlı olaraq dərs edərəm.Uğurlar olsun.Beləliklə 1-ci sual.

1)O,öz dövrünün görkəmli şəxsiyyəti olub.
2)İordanın yazdığına görə o,alçaqboylu,enlikürək,iri başlı ,xırda gözlü,seyrək ağarmış saqqalı olan bir adamdır.
3)Ziyafətlər verilən zaman qonaqların gümüş boşqabdan yemək yeməsinə baxmayaraq o,taxta boşqabda yemək yeyərdi.
4)Çoxlu sayda arvadı olmuşdur.
5)Taleyində Krum xanla oxşarlıq var.

Buyurun,onun kim olduğunu müəyyən edin.Uğurlar.