20.02.2017

Bermud üçbucagında tapıntı.

Bermud üçbucağında yaşı 200 000 olan nəhəng sualtı kompleks aşkar edilib.Alimlərin fikrincə bu kompleks 50 000 il əvvəl batıb.Ən maraqlısı odur ki ,bu qurğunu kim yaradıb.Professor-okeanoloq doktor Robetr Ballard dümişdir:"Əyər bu qurğu insan əli ilə düzəldilibsə  bu halda biz bu səviyyəyə çatmalıyıq.Müasir texnologiyalar belə bunu yaratmağa qadir deyil."