10.03.2016

Kürdəmir 1 saylı məktəb.Açıq dərs.Azərbaycan tarixi 8 sinif. 1 hissə

Kürdəmir 1 saylı tam orta məktəbdə Azərbaycan tarixindən açıq dərs.Sinif-8 b.Müəllim:Qabaqçıl təhsil işçisi İbrahimova Gülbəniz 
Qeyrət qızı.Mövzu:Ağa Məhəmməd xan Qacarın şimala doğru ilk yürüşü.