03.07.2015

Pasxa adasındakı başların ayaqları varmı?

Moai-Çilidəki Pasxa adasındakı monolit daş heykəlləri belə adlandırırlar.Onları 1250-1500 illərdə burada yaşayan poleneziy abori-genləri  hazırla-mışlar.Onların sayı 887 çatır.
12 illik qazıntılardan sonra bu heykəllərin bədənləri də aşkar edilmişdir.Belə ki,Anna Van Tilburqun rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu  bu başların bədəni olduğu fikrini mirəli sürmüşdülər və haqlı çıxdılar.Maraqlısı odur ki,baş və bədən ölçülərinə görə bir-birilərini tamamlayır.Bədənlərin uzunluğu 7 metrə  kimidir.
Alimlərin fikrinə görə bu heykəllər əvvəllər bu qədər basdırılmayıb.Buna klimatik dəyişikliklər təsir edib.
Heykəllər əvvəl qırmızı boyanmışdır.Yaxınlıqda isə insan məzarlıqları var. http://bar-guzin.com/post338153188/