07.07.2015

İtmiş Ubar şəhəri haqqında əfsanə

Ubar əfsanəvi bir şəhərdir.O bilinməyən səbəblərdən məhv olmuş və itmişir.
Bu şəhər haqqında "Quran"da və "1001 bir gecə" nağıllarında da qeyd edilir.Deyilənlərə görə bu şəhər Şəddadin dövründə  Saxara səhrası ərazisində ucaldılmışdı.Misir əfsanələrində bu şəhər haqqında məlumat verilir.Əfsanəyə görə bu şəhərə yalnız şəhər haqqında əfsanədəki tapmacaya cavab tapan yol tapırdı.Əfsanədə şəhər allahlar tərəfindən dağıdılmışdır.Başqa bir əfsanədə bu şəhərin ustündə səhranın onun dağılmasından sonra əmələ əldiyi deyilir.Butun bunlar Atlantida haqqında olan əfsanə kimi şəhərin təxəyyül nəticəsi olduğunu östərirdi.Lakin 1990 ildə Omandakı qazıntılar zamanı arxeoloqlar 4500 il əvvəl tikilən tikililərin qalıqlarını tapdılar.Burada həmdə qədim çayın ,tikilmiş binaların da qalıqları aşkar edilmişdir.