26.06.2015

Kandovan- qeyri- adi İran kəndi.

       İnsanlar haralarda yaşamır?

      YERİN ALTINDA,AĞACLARDA,QAYALARDA.

      BU İSƏ SİZƏ TƏQDİM ETDİYİM DAHA BİR 

     QEYRİ- ADİ YAŞAYIŞ MƏSKƏNİDİR.BU KƏND IRANDADIR.KANDOVAN KƏNDİNİN QEYRİ ADİLİYİ EVLƏRİN  

QAYALARDA YONULMASINDADIR.EVLƏR ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏMİN EDİLMİŞ,MƏİŞƏT ƏŞYALARI İLƏ TƏMİN EDİLMİŞDİR.SADƏCƏ DİVARLARA BOYA YOXDUR.KƏNDDƏ GECƏSİ 200 DOLLARA OTELDƏ VAR,CÜNKİ BURAYA TEZ-TEZ TURİSTLƏR GƏLİR.QEYRİ ADİ KƏND TURİSTLƏRİ CƏLB EDİR.HƏTTA TURİSTLƏR EVLƏRİN İCƏRİSİNİ GÖRMƏK ÜÇÜN SAKİNLƏRƏ PUL DA VERİRLƏR.ƏHALİ TƏSƏRRÜFAT SAHƏLƏRİ İLƏ YANAŞI MÜXTƏLİF SUVENİRLƏRİN HAZIRLANMASI İLƏ DƏ MƏŞQUL OLUR.ONLARI TURİSTLƏRƏ SATMAQ İLƏ PUL QAZANIRLAR.