21.02.2015

İrəvan

Hər bir azərbaycanlı üçün qədim Bakı, Gəncə, Bərdə, Şəki, Dərbənd, Naxçıvan, Təbriz, Ərdəbil şəhərləri nə qədər əzizdirsə, İrəvan şəhəri də bir o qədər əziz və doğmadır. Azərbaycan xalqının itirlimiş irsi olan İrəvan xanlığını rəsmlərdə və fotolarda sizə təqdim edirik.

http://nazimmustafa.info/?p=563