16.07.2014

5 ölkə adının sirri.

Bəzi  ölkələrin adları bizi üçün  "Terra incognita"dır.  Buzlu Qrenlandiya "Yaşıl torpaq",
Melaneziyadakı adalar isə Salamon çarın şərəfinə adlandırılıb. Bu adların bir neçəsini araşdıraq.
Qrenlandiya.
Heç kim indiyə qədər düşünməyibki,niyə hər tərəfi buzla örtülmüş ada Qrenlandiya(norveç dilindən Gronland),tərcümədə isə Yaşıl torpaq adlandırılıb.Belə təsəvvür yaranır ki,buranı kəşf edən vikinqlər coğrafiya sarıdan nəyisə qatışdırıb,buranı İrlandiya və ya Britaniya ilə səhf salıb.Lakin mənbələr bizə daha maraqlı məlumat verir.XI əsrdə yaşayan xronist Müdrik Ariyə görə,bu ada öz adını onun ilk kəşf edən Erik Rıjiyin  buraya çoxlu kolonist  cəlb etmək üçün belə adlandırılıb. belə adlandırılıb.

Başqa bir fərziyəyə görə X əsrdə Qrenlandiyanın iqlimi bugunkündən çox fərqlənirdi və cənub-şərq bölgəsi yaşıl örtüylə örtülmüşdü.

Madaqaskar.
Ada öz adına görə italyan səyyahı Marko Poloya borcludur.O buranı yarımada ilə səhv salmışdı.Ola bilsin ki,o buranı indiki Somalinin mərkəzi Moqadişi ilə səhv salmışdı.

Salamon adaları.

Bu adalar XVI əsrdə ispan Medanya de Nera tərəfindən kəşf edilib.Yerli sakinlərdən çoxlu qızıl dəyişən səyyah buranı Salamonun məbədi ilə müqaisə edir .NMedanya buranı Salamonun məbədi hesab edirdi ya yox bilmirik,lakin Bibliyadakı  Ofir şəhəri Qırmızı dənizin məs bu hissəsində yerləşdiyi bildirilir.

Avstraliya.

Avstraliytanı adlandıranlar inanırdılar ki,ən cənub torpağı Terra Australis Incognita  tapıblar.Bu ərazilər XVII əsrdə xəritələrdə göstərilsədə də 1772 il Ceyms Kukukn səyahətindən sonra xəritələrdən götürüldü .Buna səbəb Kukun burada belə materik olsa belə heç bir qiyməti olmayacağı iddiasıdır.

Materikə isə adıburanı ilk araşdıran  Metyu Flinders verib.
Buna qədər Avropa sakinləri inanırdılar ki,bura yaşayış üçün əlverişlidir.
Braziliya.


Bura da öz adını irland mifologiyasındakı Brazil adalarından götürüb və xəritəyə XIV-XVII əsrlərdə əlavə edilib.
Başqa bir fərziyəyə görə isə 1510 ildə lissabon taciri yerli metropoliya ilə pau-brazil ağacını almaq üçün ticarət əlaqəsi yaratdı.Və ölkə adını məs bu səbəbdən alıb.http://konctanciya.info/post327943506/