05.04.2014

Hindistanda Kaylasanatxa məbədi.

Bu məbəd Hindistanın memarlıq incilərindən sayılır.Bu qayada yonulmuş monolit bir kompleksdir.Onun sahəsi Afinadakı Parfenonun sahəsindən 2 dəfə çoxdur.Bu məbəd 150 ilə tikilib başa çatıb.Onun tikintisi zamanı 200 tonn dağ suxuru yonulmuşdur.Məbəd Şivaya həsr olunub.Bu məbəddə mağara və yerüstü hissə bir-birinə qarışıb.Bu məbəd bir-neçə ayrı hissədən ibarətdir:giriş qapıları,Nandi adlı öküzün (allah Şivanın simvolu) ibadətgahı,ibadət yeri və s.Cənub divarlarda "Ramayana" eposundan epizodlar həkk edilib.Şimal divarlarda isə "Mahabharata "eposundan səhnələr təsvir edilib.

Hörmətli oxucular!Sizləri bu füsunkar məbədə baxmağa dəvət edirəm.