24.07.2013

Dünyanın ən qədim tikililəri.

İtaliya.Çervetri.Banditaça nekropolu.E.ə.500 ildə tikilib.
(2500 il əvvəl)
İran.Persopol şəhəri.E.ə.518-ci ildə tikilib.(2500 il əvvəl)
İtaliya .Roma.Mamert zindanxanası.E.ə.578-ci ildə tikilib.
(2570 ildən çox əvvəl).
İtaliya.Çerbetrdə gümbəzli türbə.E.ə.600-ci  ildə əvvəl tilikib.(2600 il əvvəl) 
İtaliya.Bulçi.Mul məqbərəsi.E.ə.600-cu ildə tikilib.(2600 il əvvəl)
İspaniya.Naveta des İspaniya məqbərəsi.E.ə.1200 və 750 il arasında tikilib.(2750 il əvvəl)
İsveçrə.Kiviksk məqbərəsi.E.ə. 1000 -ci ildə tikilib.(3000 il əvvəl)
Misir.Ramesseum,Lyuksor.E.ə.1213-cü ildə tikilib.(3200 il əvvəl)
Yunanıstan.Atreya xəzinə evi.E.ə. 1250-ci ildə tikilib.(3250 il əvvəl)
Misir.II Ramzesin məbədi.E.ə.1264-cü ildə tikilib.
(3260 il əvvəl)
Misir.Tutanxamonun məqbərəsi.E.ə.1361-ci ildə tikilib.(3360 il əvvəl) 
Misir.Deyr el Baxri.Xatşepsut məbədi.E.ə. 1473-cü ildə tikilib.(3470 il əvvəl)
Peru,Karal.E.ə. 2600 və 2000-ci illər arasında tikilən ən iri yaşayış məskəni.(4000 il əvvəl)
Misir.Qiza.Mikerin piramidası.E.ə. 2480-ci ildə tikilib.(4480 il əvvəl)
Böyük Britaniya.Skara-Brey yaşayış məskəni.E.ə. 2500 -cü ildə tikilib.
(4500 il əvvəl)
Misir.Xefren piramidası.E.ə. 2532-ci ildə tikilib.(4530 il əvvəl)
Misir.Xeops piramidası.E.ə. 2570 -ci ildə tikilib.(4570 il əvvəl).
Misir.Snofru piramidası.E.ə. 2600-cim ildə tikilib.(4600 il əvvəl)
Misir.Coserin piramidası.E.ə. 2670-ci ildə tikilib.(4670 il əvvəl)
Daniya. Hulbjerg Jættestue qəbri.E.ə. 3000-ci ildə tikilib.(5000 il əvvəl) 
İtaliya.Monte d Akkoddi məbədi.E.ə. 3000 ildə tikilib.(5000 il əvvəl).
Şotlandiya.Nen-of-Xauar daş evi.E.ə. 3500 və 3100 illər arasında tikilib.
(5100 ildən çox əvvəl).
Maltanın Meqalitik məbədləri.E.ə. 3500 il əvvəl tikilib(5500 il əvvəl)
 .