21.07.2013

Astrolyabiya.

Astrolyabiya 2 min il əvvəl yaranan br alətdir.O zaman insanlar Yerin Bəşəriyyətin mərkəzi olduğunu hesab edirdilər.Bu aləti bəzən qədim dünyanın kompyuteri adlandırırlar.Bu fikirlə mübahisə etmək olar,lakin astrolyabiyanın sirli və maraqlı alət olduğuna şübhə etmək olmaz.


Astrolyabiyanın siferblatı üzərində səma və 20 ən parlaq ulduz təsvir edilib.Sual meydana gəlir:əgər o zaman ulularımız hesab edirdi ki Yer Bəşəriyyətin mərkəzidir,onda Günəşə münasibə necə olsun,axı Günəş artıq o zaman Günəş sisteminin mərkəzi hesab edilirdi?
Bir də ulularımız Yerin və Günəşin ölçülərini müəyyən dərəcədə bilirdilər.Biz isə görürük ki,Günəş sistemi arasında -Günəşin mərkəzi və Yerin mərkəz olduğu sistem arasında fərq yoxdur.Buna baxmayaraq astrolyabiya müsəlmanlar tərəfindən Məkkənin istiqamətini təyin etmək üçün  geniş istifadə olurdu.