31.05.2013

Atlantida.

   İtmiş Alantida.
   İtmiş Atlantida insan ağlını düşündürən ən qədim tarixin sirlərindən biridir.Antik zamanlardan bəri insanlar Atlantidanı tapmağa çalışırlar.Güman olunur ki ,Atlantida zəlzələ və ya sunami nəticəsində batmışdır.
   Yunan alimi Platon Atlantida haqqında yazılarında onu Hibraltar yaxınlığında böyük ada kimi təsvir edir.
Bu ada qədim sivilizasiyanın mərkəzi və gözəl sarayı olan bir məkandır.Atlantidanın gözəl sakinləri vardı.Burada Paseydonun məbədi yerləşirdi.
   Baxmayaraq ki,şəhərin yerləşdiyi yer haqqında çoxlu mülahizələr var, bu şəhəri  tampaq hələ heç kimə nəsib olmayıb .Tarixçilər və səyyahlar dəfələrlə şəhəri tapmaq üçün ekspedisiyalar təşkil ediblər,onu nə güman olduğu kimi Cənubi Amerika,nə Yunan adaları,nə Antarktika ərazisində  tapmaq mümkün olmayıb.Deyəsən hələ çox uzun əsrlər boyu bu sirr ağılları düşündürməyə davam edəcək.Güman edirik ki,bir zaman bu sirrin üstü açılacaq.