25.04.2013

Kobra effekti nə deməkdir.-Kobra effekti nə deməkdir?

-İngilislərin Hindistanda müstəmləkə rejimi dövründə təbiətdə çoxalan kobraların sayını azaltmaq üçün hər ölü kobranın başına mükafat qoymuşdular.Yerli əhali bu fürsəti əldən verməmək üçün kobraları qırmağa başladılar.Bir müddətdən sonra kobraların sayı kəskin azaldı.Bu da gəlirin azalması demək idi.Ona görə yerli əhali gəlir əldə etmək məqsədi ilə kobraları saxlayaraq artırmağa başladılar.Bir müddət sonra ingilislər gördükləri tədbirlərin nəticə vermədiklərini görüb mükafatı ləğv etdilər.Gəlirlərindən məhrum olan hindlilər artıq kobraları saxlamadılar və onları təbiətə buraxdilar.Nəticədə kobraların sayı əvvəlkindən də çox oldu.
O zamandan bir problemin həlli üçün atılan  və nəticədə əks təsir göstərən tədbirə "kobra effekti" deyilir.