20.02.2013

İskəndəriyyə kitabxanasının sirləri.


İskəndəriyyə şəhəri e.ə.332-ci ildə yaradılmışdır.Deyilənə görə, İskəndər İskəndəriyyənin əsası qoyulan zaman ona verilmiş planda əlifbanın beş birinci hərfi cizgilədi: ABQDE. Bunun mənası belədir: "Aleksandros Vasilev Qenos Dios Ektise" — "Aleksandr-çar, Zevsdən törəmiş, əsasını qoydu..." Bu ,şəhərin elm ocağı kimi məşhur olacağının əlamətidir.

İskəndəriyyə alimləri öz kitabxanası üçün ən qədim, ən etibarlı əlyazmaları tapmağa çox çalışırdılar. Ptolemey əmri verdi: İskəndəriyyə limanına girəcək bütün gəmilərdə kitab axtarışı etsinlər ,əgər səyahətçilərdən kimdəsə kitab tapılacaqsa — onun surətini çıxarıb sahibinə bu surəti verib kitabı kitabxanaya versinlər. Esxilin, Sofoklun və Yevripidin faciələrinin ən etibarlı əlyazmaları Afinada saxlanılırdı. Ptolemey böyük girovun altında bu əlyazmalara vermələrini xahiş etdi, onlarla öz kitabxanasının kitablarını yoxlamaq üçün. Afinalılar kitabları verdilər və , əlbəttə, Ptolomey girovu qurban etdi, surəti qaytardı və əlyazmalar İskəndəriyyədə qoydu . Təxminən 700 min bağlama İskəndəriyyə kitabxanasında yığılmışdı. Burada nə vaxtsa yunan dilində yazılmış əlyazmalar saxlanılırdı.