29.01.2013


“Gənclərə yol açmaq, qocalara ehtiram göstərmək lazımdır”(H.Əliyev)
“Uşağı bütə döndərmək olmaz, ypxsa böyüyəndə “qurbanlar tələb edər”(Üzeyir Hacıbəyov)
“Yaşlılar qocalmış uşaqlardır”(P.Hayze)
“Uşağın çəkdiyi ilk əzabın ağrısı böyükdür”(R.Rollan)
“Dahi-bəşəriyyət kitabının sərlövhəsidir”(F.Hebbel)
“Yaratmaq ölümü öldürmək deməkdir”(R.Rollan)
“Tərbiyəsiz istedada heyif”(Sədi)
“İnsanların çoxunun dəyərini bilmədiyi iki şey vardır-sağlamlıqları və zamanları”(Məhəmməd peyğəmbər(s)
“Çalışqanlar yaramaz işlər barədə düşünmək istəsələr belə, buna vaxt tapa bilməzlər”(Həzrət Əli)
“Zaman puldur”(E.Bulver-Litton)
“Vaxtı öldürmək ən bahalı əyləncədir”(O.Balzak)
“Vaxtdan ağıllı istifadə etsək, kifayət qədər vaxtımız olar”(İ.Höte)
“Vaxt həyatın vicdanıdır, itirilmiş vaxt adamı itirilmiş vicdandan daha çox təşvişə salmalıdır”(Y.V.Çəmənzəminli)
“İnsanların ən xeyirlisi insanlara ən çox faydalı olanıdır”(Məhəmməd peyğəmbər(s)

Məqaləni 8"s" sinfinin şagirdi Bağırova Cəmilə hazırladı.