22.12.2012


Məqaləni hazırladı bloqda"Aforizm"rubrikasına cavabdeh 8"s" sinfinin şagirdi Bağırova Cəmilə.

“Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq qoymayın, fərq qoymaq lazım gəlsəydi, mən qızları üstün tutardım”(Məhəmməd peyğəmbər(s.)
“Ailə xüsusi, mürəkkəb insan münasibətləri aləmidir.Burada böyük nəzakət, həssaslıq, şəxsiyyətin ləyaqətinə, ailənin mənafeyinə hörmət və ehtiram lazımdır”(Heydər Əliyev)
“Evlilik zənciri o qədər ağırdır ki, onu ikilikdə daşımaq lazım gəlir”(A.Düma)
“Evlilik müharibə strategiyasına bənzəyir, bir dəfə buraxılmış səhvləri düzəltmək olmur”(F.Sidni)
“Ata-ananın övlada məhəbbəti təbii, övladların ata-anaya məhəbbəti isə iradidir”(Nəsirəddin Tusi)