17.12.2012

Aforizmlər,“İnsanların şüurunun dəyişməsi, psixoloji dəyişiklik, hüquqi bilik səviyyəsinin artması-... zaman, vaxt tələb edir”(Heydər Əliyev)
“İnsan bütün canlı varlıqlardan ən ağıllısıdır” (Aristotel)

“İnsanları tanıya bilən ağıllı, özünü tanıya bilən ziyalıdır”(Lao-Tszı)“İstəyi olmadan öyrənən şagird-qanadsız quşdur”(Sədi)

“Zehni əmək hər cür kədəri uzaqlaşdırmağa qadirdir”(Sədi )
            “Bilik-insanı bütün bəlalardan saxlayır”(Rudəki)
Məqaləni hazırladı bloqda"Aforizm"rubrikasına cavabdeh 8"s" sinfinin şagirdi Bağırova Cəmilə.