03.09.2012

Əziz şagirdlərim!Sizlərə Azərbaycan tarixini dərindən öyrənməkdə köməkşi olan "Azərbaycan tarixi portalını"təqdim edirəm.Bu portalda siz Azərbaycan tarixinin hər bir dövrünü əhatə edən kitablar, xəritələr, numizmatik materiallar, sənədlər, abidələrlə tanış ola bilərsiniz. Portal Azərbaycan tarixi ilə maraqlanan hər bir kəs, xüsusilə də tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.

http://history.az/